Je biorezonanční terapie BICOM účinná?

Reportáže médií jsou na stránce Reportáže

Fotografie pacientů před a po terapii na stránce Příběhy pacientů

pdfThe Open Epidemiology Journal - Účinek metody biorezonance na lidské zdraví (576kB)

pdfSouhrn 15 nezávislých studií - PDF (868kB)

pdfBakalářská práce Ing. Jany Maškové na Fakultě zdravot. studií, ZČU Plzeň - PDF (3,9MB)

pdfDr. Med. Linda Rahadian - In-vitro studie alergie na domácí prachové roztoče

pdfProf. Dr. rer. nat. habil. Peter C. Dartsch, diplomovaný biochemik - Biorezonanční přístroj BICOM® a jeho účinek na buněčné kultury

pdfProf. Dr. rer. nat. habil. Peter C. Dartsch, diplomovaný biochemik - Účinky BICOM Optima na buněčný metabolismus a oxidační vzplanutí zánětlivých buněk

Po více než 30 letech biorezonanční terapie má institut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediný institut, který může v oblasti biorezonanční terapie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu. Zde Vám předkládáme malý výběr z předložených studií.


vyzkum

Studie in vitro (ve zkumavce):

Shrnující znázornění modulace in vitro fagocytární aktivity lidských leukocytů s polymorfním jádrem prostřednictvím biorezonanční terapie Bicom

Fagocytární testy byly provedeny přibližně na 50.000 jednotlivých vzorků darované krve s reprodukovatelnými výsledky. Výsledek ukazuje, že fagocytární aktivita leukocytů in vitro byla stimulována díky terapii Bicom a změna je statisticky platná a reprodukovatelná.

Vliv biorezonanční terapie Bicom na strukturální dynamiku albuminu séra pacientů s rakovinou prsu

V předložené práci bylo dokázáno, že terapií Bicom mohou být přenášeny biologické informace o strukturálním stavu lidského séra albuminu u pacientů s rakovinou prsu (in vitro).

G.Lednyiczky: Pokusy in vitro a in vivo, pro demonstraci kontrolní funkce nízkoenergetických bioinformací a jiných vibrací: V nízkoenergické bioinformaci, P.C. Endler a A.Stacher (Hrsg.) řada spisů svazek 117, nakladatelství Facultas, Vídeň 1997


Studie in vivo (za živa):

Přenášení molekulárních informací prostřednictvím biorezonančního přístroje (Bicom) v pokusech s amfibiemi

Pokusy se zakládají na všeobecně známých faktech, že hormon tyroxin hraje výraznou roli v metamorfóze amfibií. Přechod od pulce, podobnému rybě, k čtyřnohé žábě, žijící na souši, se dá do pohybu díky hormonu, který obsahuje jód a který se syntetizuje ve štítné žláze. Tento hormon zůstává také nadále aktivní. Pokud je ve vodě akvária na jedné straně přítomen tyroxin ve vysoké molekulární koncentraci, metamorfóza se tak zpomalí nebo se úplně ve svém vývoji zastaví.

Prostřednictví přenosu informací toxicky koncentrovaného roztoku hormonu tyroxin prostřednictvím přístroje Bicom na vodu akvária mohla být metamorfóza pulců v několikanásobných paralelních pokusech značně zpomalena.

P.C. Endler et al.: Amfibijní metamorfóza a informace o tyroxinu. Ukládání prostřednictvím bipolární tekutiny vody a na technickém nosiči dat, přenos informací prostřednictvím elektronického zesilovače, nakl. Maudrich, Vídeň, 1996: V homeopatii-biorezonanční terapii, P.C. Endler aj.Schulte (Hrsg.)


Lidské studie

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními signály (Bicom) při poruchách funkce jater

Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pacienti měli chronické poškození jaterních buněk, které bylo minimálně rok diagnostikováno a nebylo medikamentózně léčeno. 14 pacientů bylo přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kontrolní skupiny.

Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda.

Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v kontrolní skupině.

Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná normalizace aktivity GPT.

Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týdnech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hodnoty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky nezměněny.

R.Machowinski, P. Kneisl: Vědecké studie k biorezonanční terapii Bicom, Institut pro regulativní medicínu, Gräfelfing 1999

Rozsáhlé shrnutí všech studií si můžete u nás vyžádat.


Alergie – studie účinnosti biorezonanční metody (praktická studie)

Dr. med. Peter Schumacher, dětský lékař z Innsbrucku, byl fascinován výsledky získanými s přístrojem BICOM, kdy vedl ve své praxi studii 200 případů závažné alergie a neurodermatitidy.

Lékařské diagnózy – obr. (200 případů)

Astma bp
Spastická bronchitida bp
Vytrvalý kašel bp
Chronická rýma bp
Podrážděné sliznice bp
Edémy bp
Kožní vyrážky bp
Kontaktní ekzém bp
Chronický ekzém bp
Neurodermitida bp
Lupenka bp
Problémy se zažíváním bp
Celiakie bp
Colitis bp
Hyperaktivita bp
Hypertermie bp
Počet případů 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Testované alergeny (200 případů)

Pšenice bp
Kravské mléko bp
Konzervační přísady bp
Azobarvivo bp
Kakao bp
Cukr bp
Rajčata bp
Brambory bp
Husí peří bp
Roztoči bp
Hovězí epitel-srst bp
Ovčí vlna bp
Koňský epitel-srst bp
Králík bp
Kočičí epitel-srst bp
Andulka bp
Morče bp
Nikl bp
Polyester bp
Včelí/vosí jed bp
Komáří jed bp
Kvasnice bp
Gliadin bp
Počet případů
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Z důvodu onemocnění byly testovány alergeny, na grafu znázorněné dole vlevo. S biorezonanční metodou Bicom bylo dosaženo následujícíh terapeutických výsledků:

graf

P. Schumacher: Biofyzikální terapie alergenů, Nakladatelství Sonntag Stuttgart, 1994

Další praktické studie na internetu